EIA 2020

Investeringen in LED-armaturen, lichtregelapparatuur en in LED-buizen komen in aanmerking voor de EIA, zoals hieronder toegelicht en verder omschreven in de Energielijst. Alleen het meest energiezuinige systeem of methode wordt ondersteund door de EIA.

LED-armaturen

U meldt LED-armaturen waar de LED-chip of -module volledig is geïntegreerd in de armatuur, onder code 210506.

Er is onderscheid tussen aan de ene kant LED-spots en -downlighters en aan de andere kant de overige LED-armaturen, anders dan met LED-buizen:

  • Code 210506 A
    LED-spots en -downlighters meldt u onder code 210506 A. Deze spots en downlighters moeten een specifieke lichtstroom hebben van ten minste 110 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90.
  • Code 210506 B
    De overige LED-armaturen, anders dan met LED-buizen, meldt u onder code 210506 B. Deze LED-armaturen moeten een specifieke lichtstroom hebben van ten minste 125 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90.

LED-spots, LED-downlighters en overige LED-armaturen komen alleen voor de EIA in aanmerking als deze toegepast worden in of bij bestaande bedrijfsgebouwen.

Let op: aftopping

Voor code 210506 A en B geldt een aftopping: het maximum investeringsbedrag dat voor de EIA in aanmerking komt, bedraagt € 25 per 1.000 lumen (door de LED-armatuur gegenereerde lichtstroom).

Meldt u een investering voor LED-verlichting, dan moet u het investeringsbedrag aftoppen op basis van de totale lichtstroom (lumen) van alle armaturen die aan de hiervoor genoemde eisen voldoen.

Een voorbeeld

U investeert in 100 stuks LED-panelen (210506 B) en 50 stuks LED-downlights (210506 A) voor een totaal bedrag van € 11.750. Omdat armaturen worden afgetopt, moet u per armatuur bekijken welk bedrag in aanmerking komt.

  • Voor de LED-panelen betaalde u € 75 per stuk, totaal € 7.500. De LED-panelen hebben een lichtstroom van 4.100 lumen per paneel, totaal 410.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het maximale bedrag dat voor de EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (410.000 lumen / 1.000 lumen) x € 25 = € 10.250,00. Uw investering voor de LED-panelen is lager dan dit bedrag, waardoor uw investering van € 7.500 voor de LED-panelen volledig voor de EIA in aanmerking komt.
  • Voor de LED-downlights betaalde u € 85 per stuk, totaal € 4.250. De LED-downlights hebben een lichtstroom van 3.000 lumen per downlight, totaal 150.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het maximale bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (150.000 lumen / 1.000 lumen) x € 25 = € 3.750. Uw investering voor de LED-downlights is hoger dan het maximale bedrag dat in aanmerking komt, waardoor u maximaal € 3.750 kunt melden.

Totaal komt in aanmerking € 7.500 + € 3.750 = € 11.250. Bij het indienen van uw aanvraag geeft u het totaal aantal lumen aan dat in aanmerking komt: (€ 11.250 * 1000 lumen) / € 25 = 450.000 lumen.

LED-buizen

LED-buizen met een geïntegreerde driver komen niet in aanmerking voor de EIA. Er komen alleen LED-buizen in aanmerking die toegepast worden in of bij bestaande bedrijfsgebouwen.

LED-buizen meldt u onder code 210509 ‘LED-buis systeem’. Het gaat dan om een systeem waarbij een LED-buis gekoppeld is aan een externe LED-driver. De LED-buis met een externe LED-driver moet een specifieke lichtstroom hebben van ten minste 130 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90.

Let op: aftopping

Voor code 210509 geldt een aftopping. Het maximum investeringsbedrag dat voor de EIA in aanmerking komt, bedraagt € 20 per LED-buis. Meldt u een investering voor LED-buizen, dan moet u het investeringsbedrag aftoppen op basis van het totaal aantal LED-buizen die aan de hiervoor genoemde eisen voldoen.

Besparingssysteem voor verlichting

Een investering in bijvoorbeeld bewegingssensoren kan gemeld worden onder code 210502. Voor deze code geldt een maximaal bedrag van € 150 per sensor.

Het ‘Invulformulier aanvullende informatie  LED-aanvraag 2020 (codes 210506 en 210509)’ en de ‘Meldingsbedrag-calculator voor LED aanvragen’ vindt u onder Publicaties Energie-investeringsaftrek.